Zamawiający – Fundacja Klasztor Księgi Henrykowskiej, pl. Cystersów nr 1, 57-210 Henryków KRS:0000525869 Regon:022513768, NIP: 8871811214 tel. +48 71 327 11 29, e-mail: zamowienia@archidiecezja.wroc.pl, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Remont dachów i konstrukcji budynków oficyny zachodniej i północnej w pocysterskim zespole klasztornym w Henrykowie. CPV 45261000-4. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury […]