FUNDACJA KLASZTOR KSIĘGI HENRYKOWSKIEJ

PLAC CYSTERSÓW 1
57-210 HENRYKÓW
REGON: 022513768, NIP: 8871811214
tel.+48 71 327 11 29
e-mail: sekr.gosp@archidiecezja.wroc.pl