HenrykowLogo
  Rozszerzenie Oferty Turystycznej, Henryków 2010

Zapyatnie ofertowe I/ROTH/2010
Opracowanie studium wykonalności
Wzór oferty | Zapytanie ofertowe

01.07.2010 Zapytanie ofertowe II/ROTH/2010

Zaprojektowanie i wydruk materiałów promocyjnych
Wzór oferty | Zapytanie ofertowe

05.07.2010 Zapytanie ofertowe III/ROTH/2010
1. Gadżety reklamowe – przygotowanie projektu ogólnego
i przygotowanie do druku
2. Stoisko promocyjne – zakup wyposażenia
3. Usługa modernizacji strony internetowej Henrykow.eu
4. Przygotowanie prezentacji multimedialnej
5. Tłoczenie, opakowanie płyt CD
Wzór oferty | Zapytanie ofertowe

05.07.2010 Zapytanie ofertowe IV/ROTH/2010
Reklama prasowa – Przygotowanie do druku i emisja pakietu reklamowego
w gazecie o zasięgu lokalnym, na który składać będą się:
- reklama w kampanii poświęconej ciekawym miejscom Dolnego Śląska
- wzmocniona reklamą w telewizji,
- radiu lokalnym,
- oraz konkursem SMS,
- jako dodatek do kampanii przewiduje się przygotowanie 16 stronnicowej broszury,
- i portalu na czas istnienia akcji.
Wzór oferty | Zapytanie ofertowe

09.07.2010 Zapytanie ofertowe V/ROTH/2010
Zaprojektowanie baneru reklamowego. Emisja internetowego baneru reklamowego
na portalu DOBA.pl
Wzór oferty | Zapytanie ofertowe

02.08.2010 Zapytanie ofertowe VI/ROTH/2010
Przygotowanie i emisja reklamy internetowej na portalu strzelin24.net i ziebice24.net
Wzór oferty | Zapytanie ofertowe

02.08.2010 Zapytanie ofertowe VII/ROTH/2010
Zaprojektowanie i wydruk tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej
Wzór oferty | Zapytanie ofertowe

UE

HENRYKÓW — OPACTWO W HENRYKOWIE | Pl. Cystersów 1, 57-210 Henryków, tel. 74 810 51 35, e-mail: klo@archidiecezja.wroc.pl