Dni Papieskie

Obchody DNI PAPIESKICH w Henrykowie

VI rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II i zbliżająca się uroczystość beatyfikacji to doskonała okazja do uczczenia pamięci Wielkiego Polaka. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie zorganizowało z tej okazji cykl spotkań pod wspólną nazwą Dni Papieskich

 

 

 

Obchody rozpoczęliśmy 4 kwietnia Mszą Świętą w kościele parafialnym p.w. WNMP w Henrykowie. Wspaniałą atmosferę uzyskaliśmy dzięki wspólnej modlitwie w gronie Ojców Cystersów, księży i alumnów Annus Propedeuticus, dyrekcji i nauczycieli KLO i ZSS w Henrykowie, młodzieży oraz parafian. Po mszy wierni uczestniczyli w przygotowanej przez uczniów obydwu szkół Drodze Krzyżowej z Ojcem Świętym. Refleksja połączona ze wspaniałym śpiewem młodzieży udowodniła, że idea Jana Pawła II jest wciąż żywa wśród młodych i ma wielką siłę przyciągania. Koresponduje to szczególnie ze słowami papieża: "Szukałem Was, teraz Wy przyszliście do mnie".  Adorację do godziny śmierci Jana Pawła poprowadzili alumni. Momentem szczególnym było wspólne odśpiewanie "Barki" po błogosławieństwie na zakończenie czuwania. 5 kwietnia zorganizowaliśmy pod patronatem J. E. ks. Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich oraz Gościa Niedzielnego konferencję o Janie Pawle II. Wzięli w niej udział dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, katecheci, księża i przedstawiciele władz powiatowych. W programie znalazł się wykład p. prof. Wojciecha Witkiewicza zatytułowany "Jan Paweł II wychowuje do cierpienia" oraz barwne wspomnienia J. Em. ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza z Jego spotkań z Ojcem Świętym. Uczestników konferencji zachwycił także występ orkiestry dętej pod dyrekcją p. Majora Edwarda Tomków.

Elżbieta Manacka

 

 

Matka Boża Języka Polskiego

Kult Matki Bożej Królowej Świata istnieje od XVI w. W dniu 3 sierpnia 1952 r., opat szczyrzycki o. Benedykt ukoronował figurę Matki Bożej. Na akt koronacji zezwolił wikariusz kapitulny archidiecezji wrocławskiej ks. Kazimierz Lagosz. Obecnie nazywana jest Matką Języka Polskiego ze względu na to, iż w Księdze Henrykowskiej znajduje się pierwsze zdanie w języku polskim.

Księga Henrykowska

Liber fundationis claustri sanctae Mariae Virginis in Heinrichow (Księga założenia klasztoru świętej Marii Dziewicy w Henrykowie) – stustronicowa spisana po łacinie kronika opactwa Cystersów w Henrykowie.

Księga powstała początkowo jako spis dóbr klasztornych w XIII w. Zawiera ona opis dziejów założenia, uposażenia oraz posiadłości należących do klasztoru. Księga stanowi cenny dokument historyczny, prawniczy i językowy.  Tu również zapisano pierwsze zdanie w języku polskim; Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai, co współcześnie oznacza: Daj, niech ja pomielę, a ty odpoczywaj.

Z maila od organizatorów konkursu Top Atrakcje

"Z radością informujemy, że Państwa obiekt został Top Atrakcją 2015. Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do pochwalenia się tym faktem na swojej  stronie internetowej i na Facebooku."

Więc się chwalimy Emotikon winko

Partnerzy

Powiązane strony

MWSD Annus Propedeuticus

Usytuowanie roku propedeutycznego, z dala od wielkiej metropolii jaką jest Wrocław, sprzyja tworzeniu klimatu, w którym można chronić, cenić i miłować dar powołania do kapłaństwa. wiecej>>

 

 

 

 

KLO W HENRYKOWIE

Powstałe w 2002 roku Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Edmunda Bojanowskiego utworzone zostało z inicjatywy Jego Eminencji księdza kardynała Henryka Gulbinowicza Metropolity Wrocławskiego. więcej>>

Klasztor Księgi Henrykowskiej, pl. Cystersów 1, 57-210 Henryków, tel: +48 74 810 51 35, e-mail: henrykow@archidiecezja.wroc.pl, www.henrykow.eu