Ślubowanie

Wstępując w szeregi uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Edmunda Bojanowskiego ślubuję uroczyście: wiernie strzec wzniosłych ideałów mojej szkoły poprzez kształtowanie osobowości, systematyczną i pilną naukę, abym godnie swoim życiem służył Ojczyźnie i Kościołowi, przynosząc dumę swoim rodzicom i wychowawcom. Tak mi dopomóż Bóg!

 

Słowa przysięgi 5 listopada 2010 roku w henrykowskim liceum wypowiedziało 22 uczniów klasy pierwszej o kierunku przysposobienia wojskowego i 16 z klasy informatyczno – językowej. Ślubowanie odbyło się w niezwykle uroczystej oprawie. Uświetniła je obecność Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego Metropolity Wrocławskiego, który przewodniczył mszy świętej, oraz Jego Eminencji Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza. Wśród licznych gości wypełniających kościół NMP w Henrykowie, a później szkolną aulę znaleźli się Wicemarszałkowie Województwa Dolnośląskiego – pan Stanisław Longawa i pan Grzegorz Roman, przedstawiciele władz lokalnych m.in. pan Starosta Ryszard Nowak i Juliusz Lipski – Przewodniczący Rady Powiatu Ząbkowickiego, dyrektorzy sąsiednich placówek oświatowych. Nie mogło zabraknąć wspierających od lat szkołę generałów i oficerów Wojska Polskiego. Oczywiście obecnością niemal 100 procentową zaszczycili liceum rodziny pierwszoklasistów, przybyli również proboszczowie z rodzinnych parafii uczniów. Zebranych powitali proboszcz parafii w Henrykowie – Ojciec Cysters Piotr Olearczyk i dyrektor liceum Ksiądz dr Jan Adamarczuk. Homilię wygłosił ksiądz Kacper Radzki, wychowawca w internacie KLO i instruktor sztuk walki. Pierwszą część uroczystości – mszę świętą uświetnił śpiew chóru pod dyrekcją p. Wojciecha Magnuckiego, nauczyciela muzyki i wychowawcy w internacie KLO, oraz czynny udział opiekunów szkolnej orkiestry dętej kierowanej przez Majora Edwarda Tomków.

Po mszy świętej, w szkolnej auli wręczono honorowe odznaczenia Przyjaciela Szkoły. Takie wyróżnienia przyznano po raz pierwszy w historii liceum. Są one wyrazem wdzięczności dla osób, którym dobro KLO jest szczególnie bliskie. Dyplom otrzymał Arcybiskup Marian Gołębiewski, który troszczy się m.in. o byt socjalny szkoły, która, choć jest prywatną, gwarantuje bezpłatną naukę dla wszystkich uczniów. Przyjacielem szkoły uznano również Rektora – Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu Generała Brygady Kazimierza Jaklewicza. Kadra WSOWL we Wrocławiu od lat patronuje liceum, a od początku bieżącego roku w sposób szczególny opiekuje się klasą o kierunku przysposobienia wojskowego. KLO postanowiło wyróżnić także państwa Magdalenę Piasecką – Ludwin i Jerzego Ludwin. Dzięki ich hojności każdego roku 10 najlepszych uczniów w nagrodę wyjeżdża na wakacje do pięknego hotelu w zamku w Kliczkowie.
Nagroda specjalna Przyjaciela trafiła do Księdza kardynała Henryka Gulbinowicza. Nie sposób wymienić wszystkich Jego zasług, należy jednak wspomnieć o oczywistym fakcie – gdyby nie Jego Eminencja szkoła pewnie nigdy by nie powstała. Idea Księdza Kardynała przyświeca do dziś – liceum otwarte jest na młodzież, która pragnie po gimnazjum kontynuować naukę w szkole katolickiej, elitarnej i - co niezmiernie ważne we współczesnym świecie – bezpłatnej. Koszty pobytu w internacie niweluje najczęściej przyznawane uczniom stypendium na utrzymanie. W ten sposób szkoła stała się szansą dla wielu chłopców, często z niezamożnych rodzin. Początkowo, w zamyśle inicjatora, liceum skupiało się na przyjmowaniu kandydatów z Archidiecezji Wrocławskiej, rzeczywistość pokazała, że zainteresowani szkołą są chłopcy z różnych regionów Polski, a nawet Europy. (W tym roku w gronie licealistów powitaliśmy Patryka, którego dom rodzinny znajduje się w Zurychu). Na takich uczniów szkoła może być otwarta właśnie dzięki wsparciu Archidiecezji.

Podczas uroczystości ślubowania Prezes Klubu Generałów We Wrocławiu Generał Marian Mainda odczytał Deklarację objęcia klasy wojskowej honorowym patronatem. Przemawiający po nim Szef Śląskiego Okręgu Wojskowego Generał Brygady Zbigniew Smok wręczył na ręce księdza dyrektora Kodeks Żołnierski, przypominający wartości, którym szkoła pragnie być wierna. Wyrażono aprobatę dla pomysłu utworzenia w szkole katolickiej klasy o kierunku wojskowym. Z pewnością zatem ten kierunek będzie w najbliższych latach wiodący w KLO.

Uczniowie liceum przygotowali dla zgromadzonych gości akademię patriotyczną pod tytułem: „Drogi do niepodległości”. Mocne, męskie głosy recytowały strofy wierszy o tematyce narodowej, przy akompaniamencie utworów Fryderyka Chopina. Towarzyszył temu wspólny śpiew żołnierskich pieśni, który wywołał wśród wielu łzy wzruszenia. Szczególnie poruszeni byli rodzice, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w tak podniosłej uroczystości ślubowania. Wielu z nich przyznało, że już sam widok własnego dziecka w mundurku szkolnym, czy mundurze wojskowym, ślubującego na sztandar, czy recytującego z przejęciem wiersz, było niesamowitym przeżyciem. Dla nas pracowników szkoły, nauczycieli, wychowawców, takie „widoki ” są szkolną normalnością. Znamy wszystkich naszych uczniów, bo jesteśmy szkołą małą (do 25 osób w klasie), widujemy ich w mundurkach podczas wspólnych mszy świętych, obserwujemy nową, wojskową klasę ćwiczącą musztrę, czy strzelanie, „zmagamy się” z nimi na lekcjach polskiego, matematyki, chemii… W takich chwilach, jak ta, która nadarzyła się w piątek 5 listopada, zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że uczymy w wyjątkowej szkole i praca, jaką tu wykonujemy też jest przez to wyjątkowa. A nasi uczniowie? Znaczna ich część dochowa składanej przysięgi, część pewnie będzie próbowała się buntować, ale każdy z nich wyjdzie z tej szkoły z przekonaniem, że są wartości, którym tak zwyczajnie, po ludzku, należy być w życiu wiernym.

Zdjęcia z uroczystości obejrzeć można na stronie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie: www.henrykow.archidiecezja.wroc.pl

 

Tekst: Elżbieta Manacka

 

Matka Boża Języka Polskiego

Kult Matki Bożej Królowej Świata istnieje od XVI w. W dniu 3 sierpnia 1952 r., opat szczyrzycki o. Benedykt ukoronował figurę Matki Bożej. Na akt koronacji zezwolił wikariusz kapitulny archidiecezji wrocławskiej ks. Kazimierz Lagosz. Obecnie nazywana jest Matką Języka Polskiego ze względu na to, iż w Księdze Henrykowskiej znajduje się pierwsze zdanie w języku polskim.

Księga Henrykowska

Liber fundationis claustri sanctae Mariae Virginis in Heinrichow (Księga założenia klasztoru świętej Marii Dziewicy w Henrykowie) – stustronicowa spisana po łacinie kronika opactwa Cystersów w Henrykowie.

Księga powstała początkowo jako spis dóbr klasztornych w XIII w. Zawiera ona opis dziejów założenia, uposażenia oraz posiadłości należących do klasztoru. Księga stanowi cenny dokument historyczny, prawniczy i językowy.  Tu również zapisano pierwsze zdanie w języku polskim; Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai, co współcześnie oznacza: Daj, niech ja pomielę, a ty odpoczywaj.

Z maila od organizatorów konkursu Top Atrakcje

"Z radością informujemy, że Państwa obiekt został Top Atrakcją 2015. Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do pochwalenia się tym faktem na swojej  stronie internetowej i na Facebooku."

Więc się chwalimy Emotikon winko

Partnerzy

Powiązane strony

MWSD Annus Propedeuticus

Usytuowanie roku propedeutycznego, z dala od wielkiej metropolii jaką jest Wrocław, sprzyja tworzeniu klimatu, w którym można chronić, cenić i miłować dar powołania do kapłaństwa. wiecej>>

 

 

 

 

KLO W HENRYKOWIE

Powstałe w 2002 roku Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Edmunda Bojanowskiego utworzone zostało z inicjatywy Jego Eminencji księdza kardynała Henryka Gulbinowicza Metropolity Wrocławskiego. więcej>>

Klasztor Księgi Henrykowskiej, pl. Cystersów 1, 57-210 Henryków, tel: +48 74 810 51 35, e-mail: henrykow@archidiecezja.wroc.pl, www.henrykow.eu