Aktualności

„Kardynał Henryk Gulbinowicz kocha dobrą muzykę”

 

Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz znany jest ze swoich szerokich zainteresowań. Jest także osobą niezwykle wymagającą od siebie i od innych. Wielkim wyzwaniem jest stanąć przed nim i zagrać dobrze – zwłaszcza, jeśli się gra w orkiestrze zaledwie pół roku… Takie obawy stanęły przed młodzieżą z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie, którzy od października uczą się grać w orkiestrze dętej pod batutą znanego dyrygenta Majora Edwarda Tomków.

 

Więcej…

 

Na kierunki inżynierskie nadszedł czas…

 

Uczniowie z klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego przy ZSO Ziębice wraz z kolegami z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie skorzystali z zaproszenia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego i wzięli udział w konferencji naukowej zorganizowanej przez obie te uczelnie. Odbyła się ona 3 lutego br. w nowoczesnej auli im Jana Pawła II na Uniwersytecie Przyrodniczym. Celem spotkania uczniów z władzami i pracownikami naukowymi, była prezentacja najnowszych kierunków studiów matematyczno- przyrodniczych i technicznych na obu uniwersytetach

 

Więcej…

 

Ślubowanie

Wstępując w szeregi uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Edmunda Bojanowskiego ślubuję uroczyście: wiernie strzec wzniosłych ideałów mojej szkoły poprzez kształtowanie osobowości, systematyczną i pilną naukę, abym godnie swoim życiem służył Ojczyźnie i Kościołowi, przynosząc dumę swoim rodzicom i wychowawcom. Tak mi dopomóż Bóg!

 

Więcej…

 

Matka Boża Języka Polskiego

Kult Matki Bożej Królowej Świata istnieje od XVI w. W dniu 3 sierpnia 1952 r., opat szczyrzycki o. Benedykt ukoronował figurę Matki Bożej. Na akt koronacji zezwolił wikariusz kapitulny archidiecezji wrocławskiej ks. Kazimierz Lagosz. Obecnie nazywana jest Matką Języka Polskiego ze względu na to, iż w Księdze Henrykowskiej znajduje się pierwsze zdanie w języku polskim.

Księga Henrykowska

Liber fundationis claustri sanctae Mariae Virginis in Heinrichow (Księga założenia klasztoru świętej Marii Dziewicy w Henrykowie) – stustronicowa spisana po łacinie kronika opactwa Cystersów w Henrykowie.

Księga powstała początkowo jako spis dóbr klasztornych w XIII w. Zawiera ona opis dziejów założenia, uposażenia oraz posiadłości należących do klasztoru. Księga stanowi cenny dokument historyczny, prawniczy i językowy.  Tu również zapisano pierwsze zdanie w języku polskim; Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai, co współcześnie oznacza: Daj, niech ja pomielę, a ty odpoczywaj.

Z maila od organizatorów konkursu Top Atrakcje

"Z radością informujemy, że Państwa obiekt został Top Atrakcją 2015. Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do pochwalenia się tym faktem na swojej  stronie internetowej i na Facebooku."

Więc się chwalimy Emotikon winko

Partnerzy

Powiązane strony

MWSD Annus Propedeuticus

Usytuowanie roku propedeutycznego, z dala od wielkiej metropolii jaką jest Wrocław, sprzyja tworzeniu klimatu, w którym można chronić, cenić i miłować dar powołania do kapłaństwa. wiecej>>

 

 

 

 

KLO W HENRYKOWIE

Powstałe w 2002 roku Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Edmunda Bojanowskiego utworzone zostało z inicjatywy Jego Eminencji księdza kardynała Henryka Gulbinowicza Metropolity Wrocławskiego. więcej>>

Klasztor Księgi Henrykowskiej, pl. Cystersów 1, 57-210 Henryków, tel: +48 74 810 51 35, e-mail: henrykow@archidiecezja.wroc.pl, www.henrykow.eu