księgarnia

Warto zobaczyć

Historia Opactwa Cysterskiego w Henrykowie tworzona przez osiem wieków, stanowi niezwykle ważny element dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska.
Przez wieki kompleks ulegał licznym zniszczeniom i grabieżom, a mimo to do dzisiaj możemy podziwiać następujące zabytki:


Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela Jest to dawny kościół opacki. Pierwszy budynek został wzniesiony z drewna, a jego konsekracja nastąpiła w 1228 roku. W latach 1241–1270 wybudowano kamienny, wczesnogotycki obiekt. Z biegiem lat bryła kościoła została urozmaicona o gotycki kościółek Świętego Krzyża. W 1608 roku do kościoła dobudowano wieżę, a w latach 1682–1685 powstał obecny, barokowy budynek kościoła.

W roku 1713 wzniesiono przedsionek zwieńczony barokową kopułą. W tym czasie powstają także barokowe kaplice św. Rodziny (św. Józefa), św. Marii Magdaleny oraz św. Trójcy. W kościele na uwagę zasługują przede wszystkim unikalne na skalę europejską, drewniane stalle. Ich budowa trwała 150 lat i została zakończona ok. 1709 roku. Bogata dekoracja rzeźbiarska (figury, putta i płaskorzeźby) zachwycają turystów do dziś. W prezbiterium kościoła znajduje się barokowy ołtarz główny, wykonany za czasów opata Henryka III Kahlerta (1681–1702). W jego centrum umieszczono obraz najsłynniejszego śląskiego malarza epoki baroku, Michała Willmana. Przedstawia on Boże Narodzenie w wizji św. Bernarda. Na terenie całego kościoła znajduje się jeszcze kilka dzieł Willmana, a także innych barokowych mistrzów np. J.K. Liszki. Wielką wartość artystyczną posiadają także organy z XVII wieku oraz barokowe wyposażenie dawnej zakrystii opackiej.

Zabudowania klasztorne W pierwszych latach istnienia klasztoru opat mieszkał razem ze swoimi mnichami. W latach 1681–1702 wzniesiono nowy, barokowy budynek opactwa. Wytyczono wówczas pałac opacki oraz część przeznaczoną dla mnichów. Projektantem założenia był M. Kirchbrerg. Dzisiaj jego wnętrza zostały częściowo udostępnione dla turystów.

Parlatorium (rozmównica) Sala ta przed wojną służyła jako biblioteka książąt weimarskich. Na jej suficie znajduje się fresk przedstawiający na pierwszym planie klasztor w Henrykowie, a na drugim planie klasztor w Zirc na Węgrzech. Poniżej umieszczono personifikacje czterech pór roku.

Sala Purpurowa Na uwagę zasługuje plafon na sklepieniu, przedstawiający glob ziemski, na którym widnieje nowe miasto Jeruzalem. Sklepienie ozdabiają także przedstawienia czterech cnót kardynalnych: męstwa, roztropności, mądrości i sprawiedliwości. W Sali tej zachowały się także portrety fundatorów i dobroczyńców opactwa. Można dziś także podziwiać pochodzące ze szkoły willmanowskiej, obrazy przedstawiające Mękę Pańską.

Sala Dębowa Dawniej Wielka Jadalnia książąt weimarskich. Jej ściany ozdabiają unikalne, dębowe boazerie, będące świadectwem doskonałości warsztatu XVII–wiecznych mistrzów
snycerskich. W Sali tej eksponowana jest także wierna kopia słynnej
Księgi Henrykowskiej.

Sala Żółta Pomieszczenie to służyło jako letnia jadalnia rodziny książęcej. W tej Sali na uwagę zasługuje przede wszystkim rokokowy piec kaflowy, ze scenami Męski Pańskiej. Na jednej z ścian umieszczono środkowa część XV–wiecznego tryptyku, przedstawiającego Rodzinę Najświętszej Marii Panny. Niegdyś ściany Sali pokrywały liczne trofea myśliwskie z całego świata.

Refektarz (jadalnia) W refektarzu zachował się piękny, rokokowy piec kaflowy, o unikalnych kształtach. Jego forma budzi wielki zachwyt u wszystkich zwiedzających. Ściany pokryte są stiukiem. Nad piecem znajduje się herbarium rodziny von Sachsen–Weimar–Eisenach oraz rodziny Oranien Nassau. Naprzeciw umieszczono herb opata henrykowskiego Hernyka III Kahlerta z datą 1684.

Kaplica klerycka W tym pomieszczeniu w latach 1873–1945 mieściła się kaplica protestancka. Po przejęciu opactwa przez Archidiecezję Wrocławska kaplica stała się miejscem modlitwy i skupienia dla kleryków Annus Propedeuticus. Zachowała się tu oryginalna drewniana boazeria oraz loża książęca z herbami rodowymi. W centrum ustawiono drewniany ołtarz przeniesiony tu z kaplicy św. Krzyża (część kościoła parafialnego).

Kapitularz klasztorny Obecnie służy jako kaplica Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Edmuna Bojanowskiego. Niegdyś zbierał się tu cały konwent na czele z opatem, aby obradować i naradzać się w najważniejszych dla klasztoru sprawach.

Sale sądowe Opat klasztoru posiadał prawo sądownicze. W jednej z sal sądowych zachował się kominek z drzewa hebanowego. Pomieszczenia te są obecnie wykorzystywane jako sale lekcyjne Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.

Krużganki klasztorne Na ścianach klasztornych krużganków znajdują się liczne obrazy i dzieła sztuki. Przechadzając się nimi można poczuć unikalny klimat klasztoru. Oprócz zabytkowych sal i pomieszczeń klasztornych na wagę zasługują także liczne miejsca i obiekty w jego otoczeniu.

Pustelnia Budynek był dawnej mieszkaniem rybaka, ponieważ w jego najbliższym otoczeniu położony był potężny staw rybny. Obecne służy on jako pustelnia Jego Eminencji Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza.

Altana Opata Ten barokowy budynek usytuowany jest w centrum dawnego ogrodu opackiego powstałego w latach 1701–1717. Dawniej służył jako miejsce letniego wypoczynku dla przełożonych klasztoru. Jej piękne położenie w zaciszu klasztornego ogrodu sprzyja owocnemu wypoczynkowi.

Grobowiec Księcia W parku krajobrazowym, w odległości 15 min od klasztoru, znajduje się grobowiec Wielkiego Księcia Wilhelma Ernsta von Sachsen–Weimar–Eisenach, który od 1918 roku rezydował wraz ze swoją rodziną w budynkach poklasztornych. Zmarł on w 1923 roku, a jego grobowiec otaczają piękne okazy rododendronów.

Przyrodnicze ścieżki edukacyjne Zostały one wykonane przez Nadleśnictwo Henryków w przyklasztornym parku. Ich celem jest zapoznanie turystów z charakterystycznymi dla tego miejsca gatunkami roślin oraz drzew. Przy okazji spaceru można odpocząć w ciszy i spokoju na łonie natury.

Zwierzyniec W tym wyjątkowym miejscu, w słoneczne dni można obejrzeć strusie, dziki, daniele, konie, osły, drób i kozy. Wspaniałe miejsce na rodzinny spacer.

Podobne wpisy